Академія національної безпеки

Зменшення насильницької смертності з огляду забезпечення національної безпеки і досягнення Цілей Сталого Розвитку в Україні

Метою статті було на основі здійснення аналізу насильницької смертності в Україні за окремими причинами (рівня та структури), відслідкування її змін у динаміці за 1991-2020 роки та відображення активностей зі зниження її рівня в завданнях з досягнення Цілей Сталого Розвитку в Україні висвітлити вагомість проблеми для національної безпеки країни.

Наукова новизна. Обгрунтовано значущість протидії насильству як нагального завдання для публічного управління на національному, регіональному та місцевому рівнях, спрямованого на забезпечення громадської та особистої безпеки та зменшення втрат людського життя в результаті насильницьких смертей.

Було проілюстровано важливість проблеми для України представництвом завдань, що стосуються попередження смертності в результаті насильства, у національній стратгії з досягнення Цілей Сталого Розвитку. Аналіз насильницької смертності у динаміці з часу набуття Україною незалежності за офіційними даними Державної служби статистики України Європейської регіональної бази даних ВООЗ дозволив виявити такі особливості, як істотна диференціація за статтю та вища, ніж у ЄС-15 ймовірність загинути у віці старше 65 років. Попри позитивну динаміку (зниження рівнів смертності внаслідок самогубств, вбивств та навмисних ушкоджень) з 1991 р., переважання показників порівняно з країнами ЄС-15 зросло. Відмінністю України є також надмірно високий рівень втрат, класифікованих як ушкодження з невизначеним наміром. Обгрунтовано гіпотезу щодо ймовірних змін під впливом пандемії Covid-19.

Висновки. Досягненню Цілей Сталого Розвитку в процесі виконання завдань, що стосуються зменшення насильства та пов’язаних з ним загроз життю, здоров’ю і благополуччю громадян, сприятиме послідовне прийняття і реалізація Україною заходів на міжнародному, національному та місцевому рівнях, спрямованих на політичні, соціальні та економічні детермінанти.

Ключові слова: насильницька смертність, самогубства, вбивства та навмисні ушкодження, Цілі Сталого Розвитку, управління у сфері національної безпеки.

Рингач Н.О. Зменшення насильницької смертності з огляду забезпечення національної безпеки і досягнення Цілей Сталого Розвитку в Україні. Науковий часопис Академії національної безпеки. 2021. 2(30). С.20-39. DOI: https://doi.org/10.53305/2523-4927.2021.30.02