Академія національної безпеки

Випуск 2(30)-2021

Вийшов у світ черговий випуск “Наукового часопису Академії національної безпеки” №2(30)-2021 (Рекомендовано до друку Вченою Радою Академії національної безпеки, Протокол № 1/27‑ 2022 від 21 січня 2022 року)

DOI: https://doi.org/10.53305/2523-4927.2021.30

Титул – 1

Короткі відомості про авторів – 3

Зміст – 6

ФІЛОСОФІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Таран Є.І. Трансформація понять «державна безпека» та «національна безпека» в системі публічного управління- 7

 

ПУБЛІЧНА ПОЛІТИКА ТА МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Рингач Н.О. Зменшення насильницької смертності з огляду забезпечення національної безпеки і досягнення Цілей Сталого Розвитку в Україні – 20

Клименко Н.Г. Державне регулювання діяльності громадян та інституцій в умовах карантину: сучасний стан та шляхи удосконалення – 40

ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Завгородня С.П. Досвід Великої Британії у боротьбі з енергетичною бідністю. Висновки для України – 60

Парфенюк Т.В. Особливості реалізації проєктів публічно-приватного партнерства в енергетичній сфері України – 78

Відомості про членів редакційної колегії – 99

Вимоги до авторських матеріалів, що подаються для опублікування в “Науковий часопис Академії національної безпеки” – 101