Академія національної безпеки

Випуск 1(29)-2021

Вийшов у світ черговий випуск “Наукового часопису Академії національної безпеки” №1(29)-2021 (Рекомендовано до друку Вченою Радою Академії національної безпеки, Протокол № 4/26‑ 2021 від 22 квітня 2021 року)

DOI: https://doi.org/10.53305/2523-4927.2021.29

Титул – 1

Короткі відомості про авторів – 3

Зміст – 6

ФІЛОСОФІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Ситник Г.П. Орел М.Г. Забезпечення стійкості соціального порядку як пріоритет у сфері національної безпеки – 8

Смолянюк В.Ф., Балан М.І. Україна як суспільство ризику (доведення на основі теорії національної безпеки) – 26

Зубчик О.А., Єсенніков К.В. Аналітичні можливості концепту “конкурентоспроможність” у дослідженні ефективності державного управління – 53

ПУБЛІЧНА ПОЛІТИКА ТА МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Машков О.А., Іващенко Т.Г., Мухіна К.Є. Застосування аерокосмічних технологій при управлінні екологічною безпекою планованої діяльності за допомогою інтегрованих автоматизованих систем – 69

Столар В.М. Регламентація та стандартизація як чинники підвищення ефективності системи державних послуг в Україні – 101

ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Устименко О.В. Аналіз стану аеродромної мережі Повітряних Сил Збройних Сил України та шляхи її розвитку – 112

Відомості про членів редакційної колегії – 124

Вимоги до авторських матеріалів, що подаються для опублікування в “Науковий часопис Академії національної безпеки” – 126