Академія національної безпеки

Випуск 1-2(25-26)-2020

Вийшов у світ черговий випуск “Наукового часопису Академії національної безпеки” №1-2(25-26)-2020 (Рекомендовано до друку Вченою Радою Академії національної безпеки, Протокол № 1/23‑ 2021 від 15 січня 2021 року)

Титул – 1

Короткі відомості про авторів – 3

Зміст – 6

ФІЛОСОФІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Ситник Г.П., Неліпа Д.В., Орел М.Г. Політичне, публічне та державне управління у сфері національної безпеки у контексті публічної та державної  політики………………………… 8

Устименко О.В., Саричев Ю.О., Сніцаренко П.М. Система державного управління у воєнній сфері при веденні оборони держави у разі збройної агресії: сутність та особливості 33

Мелконян А.Г. Історичні та організаційно-правові основи формування вітчизняної системи публічного управління соціальним захистом………………………………………………………. 48

ПУБЛІЧНА ПОЛІТИКА ТА МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Машков О.А., Міхеєв В.С., Жукаускас С.В. Створення системи підтримки інформаційних екологічних рішень як системне забезпечення екологічної безпеки держави…………… 58

Завгородня С.П. Енергетична бідність в державах ЄС й Україні: сучасні тенденції та пріоритети боротьби в Україні……………………………………………………………………………………. 77

ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Рецензія на наукову монографію Зубчика О.А. «Формування конкурентоспроможності держави в перспективі політичного часу (державно-управлінські аспекти)»…………. 112

Рецензія на наукову монографію Орел М.Г. “Теоретичні основи державного управління у сфері політичної безпеки”……………………………………………………………………….. 116

Відомості про членів редакційної колегії …………………. 119

Вимоги до авторських матеріалів, що подаються для опублікування в “Науковий часопис Академії національної безпеки”