Академія національної безпеки

Трансформація понять «державна безпека» та «національна безпека» в системі публічного управління

Метою статті є здійснення аналізу поять «державна безпека» та «національна безпека» і визначення місця національної безпеки у системі публічного управління.

Наукова новизна статті полягає в обґрунтуванні процесів трансформації поняття «державна безпека» в системі публічного управління у зв’язку з соціально-політичними змінами.

Висновки. У статті проаналізовано процеси трансформації, що відбуваються українському суспільстві та ведуть до демократизації і впровадження нових цінностей у діяльність органів влади, зокрема, в систему державного управління, яке в сучасних умовах трансформується в публічне.

Стаття зазначає, що в концепції державного управління головним керівним суб’єктом суспільного розвитку і регулювання суспільних відносин є держава, а в системі публічного управління переважають інституції публічної влади до яких відносяться громадянське суспільство та приватні організації, які мають можливість діяти на рівноправних конкурентних засадах з інституціями влади.

Такі зміни торкнулися і системи безпеки, де на зміну пріоритетним підходам державної безпеки, в яких наголос робився на захисті державних інтересів за допомогою інститутів державної влади, прийшло розуміння необхідності першочергового захисту національних цінностей, інтересів людини і суспільства, забезпечення безпечних умов життєдіяльності і добробуту громадян.

Через це, на перше місце починає висуватися поняття «національна безпека», яке стало більш ширшим за поняття «державна безпека» та цілком відповідає принципам публічного управління.

У висновках говориться те, що відповідно до тенденцій, які спостерігаються в українському суспільстві та викликані демократичними перетвореннями, система державного управління зазнає значних трансформацій, у якій основними елементами є державна влада і якій притаманний авторитаризм. Публічне ж управління реалізується через демократію, а співпраця держави і населення відбувається з врахуванням потреб одне одного.

Тенденції, які відбуваються в державі, зокрема у питанні національної безпеки, висувають на перше місце інтереси людини і громадянина. Подібним же чином відбувається і трансформація державного управління до публічного. Відповідно до сучасних умов розвитку на зміну державному управлінню приходить управління публічне, де інтереси людини, громадянина і суспільства є найвищою цінністю.

Ключові слова: державне управління, публічне управління, державна безпека, національна безпека, трансформаційні процеси.

Таран Є.І. Трансформація понять «державна безпека» та «національна безпека» в системі публічного управління. Науковий часопис Академії національної безпеки. 2021. 2(30). С.23-39. DOI: https://doi.org/10.53305/2523-4927.2021.30.01