Академія національної безпеки

Публічне управління та адміністрування у сфері національної безпеки (системні, політичні та економічні аспекти)

Вийшов друком словник-довідник “Публічне управління та адміністрування у сфері національної безпеки (системні, політичні та економічні аспекти)“. Рекомендовано до друку Вченою радою філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (протокол №3 від 12 жовтня 2020 року)
Публічне управління та адміністрування у сфері національної безпеки (системні, політичні та економічні аспекти): Словник-довідник / С.П.Завгородня, М.Г.Орел, Г.П.Ситник [уклад.] / за заг.ред. Д.В.Неліпи, Є.О.Романенка, Г.П.Ситника. Київ: Видавець Кравченко Я.О., 2020, 380 с.
Більше інформації можете дізнатися за телефоном:  096-334-39-30