Академія національної безпеки

У статті розглянуто традиційні та інноваційні аспекти дослідження політичних систем. Розкрито особливості формування політичної системи України. Визначено історичні джерела суспільного прагнення до власної державності. Вказано на критичне домінування неформальних підходів у становленні та використанні національного різновиду політичної системи. Останні є головними чинниками її дестабілізації. Їх […]


Пошуки спростування тези Леоніда Харченка “Україна – самодостатня, щоб гарантувати свою безпеку” (Г.Ситник). Відео.


Реформи в Україні чи управлінська криза (Г.Ситник) Відео.


Науково-інформаційний вісник Академії національної безпеки включено до наукометичної бази Google Scholar, що оцінює найбільш науково вагомі статті без урахування проміжку часу за кількісним показником h-індекс (індекс Хірша). Перевагою Google Scholar є відкритий доступ, найкращий серед інших баз пошук цитувань, більша кількість неперіодичних видів наукових видань […]