Академія національної безпеки

У статті запропонована методика визначення критеріїв досягнення стратегічних та оперативних цілей визначених в Стратегічному оборонному бюлетені України. Ця методика, у разі її затвердження, надасть змогу забезпечити керівництво Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України об’єктивною інформацією щодо стану виконання заходів визначених дорожньою картою […]


У статті проаналізовано негативні і позитивні соціальні наслідки політико-громадянських трансформацій в Україні в період після анексії Криму та початку драматичних подій на Донбасі. Відповідні соціальні зміни належним чином структуровано з огляду на особливості їхнього впливу на гуманітарний розвиток. Наведено аргументи щодо безпрецедентної активізації окремих позитивних […]


Розкрито поняття інформаційної економіки та публічного управління, виокремлено їх характерні ознаки та взаємозв’язок. Досліджено сучасний стан розвитку публічного управління в умовах формування інформаційної економіки. Визначено пріоритетність електронної взаємодії публічних органів влади та розкрито перспективи розвитку.


У статті на основі системного аналізу чинників та мотивів ініціаторів дестабілізації суспільно-політичної системи, яка, як правило, інтерпретуються ними як передумова набуття системою прогресивної динаміки її розвитку у постдестабілізаційний період, запропоновано розрізняти дестабілізацію трансформаційного, модернізаційного та еволюційного типу і на цій основі обґрунтована необхідність запровадження комплексного […]