Академія національної безпеки

Zavgorodnia S., PhD in Public Administration, Senior Research Fellow, Department of Critical Infrastructure, Energy and Environmental Safety, Center for Security Research National Institute for Strategic Studies ORCID: 0000-0002-2177-9995 DOI: https://doi.org/10.53305/2523-4927.2021.30.04


Метою статті є дослідження особливостей інституціональних засад виявлення і боротьби з енергетичною бідністю у Великій Британії та визначення шляхів імплементації досвіду боротьби з цим явищем в Україні. Науковою новизною статті є систематизація досвіду формування інституціональних засад виявлення і боротьби з енергетичною бідністю у Великій Британії, […]


Parfeniuk T. postgraduate student of the Department of Public Policy of the Educational and Scientific Institute of Public Administration and Civil Service of the Taras Shevchenko National University of Kyiv ORCID ID: 0000-0003-0319-4667 DOI: https://doi.org/10.53305/2523-4927.2021.30.05


У статті здійснено аналіз особливостей реалізації проєктів публічно-приватного партнерства в енергетичній сфері України. Зокрема, визначено зміст ключових понять дослідження, проаналізовано сучасний стан публічно-приватного партнерства в енергетичній  сфері України, а також визначено напрями підвищення ефективності проєктів публічно-приватного партнерства в енергетичній сфері України.