Академія національної безпеки

Rynhach N., Dr. Sc. (Degree in Public Administration), Leading research fellow Ptoukha Institute for Demography and Social Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine ORCID ID:0000-0002-5916-3221 DOI: https://doi.org/10.53305/2523-4927.2021.30.02


Метою статті було на основі здійснення аналізу насильницької смертності в Україні за окремими причинами (рівня та структури), відслідкування її змін у динаміці за 1991-2020 роки та відображення активностей зі зниження її рівня в завданнях з досягнення Цілей Сталого Розвитку в Україні висвітлити вагомість проблеми для […]


Klymenko N., Doctor of Sciences in Public Administration, Associate Professor, Leading Specialist of the Educational and Methodological Center for the Organization of the Educational Process of the Taras Shevchenko National University of Kyiv ORCID ID 0000-0001-5223-8166 DOI: https://doi.org/10.53305/2523-4927.2021.30.03


Метою статті є дослідження сучасного стану державного регулювання діяльності громадян та інституцій в умовах встановлення загальнонаціонального й адаптивного карантину та визначення шляхів його удосконалення, оскільки поширення COVID-19 Стратегією національної безпеки України визначено однією із загроз національній безпеці країни. Наукова новизна полягає в узагальненні вітчизняного досвіду […]