Академія національної безпеки

Вступне слово

Шановні колеги!

Ситник Г.П.

Сьогодні ми є свідками різкого зростання рівня загроз міжнародній та національній безпеці, які обумовлені сучасними тенденціями трансформації геополітичного та геоекономічного простору, в основі яких жорстке суперництво за перерозподіл сфер впливу та все більш очевидна схильність деяких держава до застосування силових методів при реалізації національних інтересів. На жаль, о останні три роки Україна повною мірою відчула на собі негативний вплив цих тенденцій.

За вказаних умов без належного фахового обговорення наукових та практичних аспектів комплексної проблеми забезпечення національної безпеки неможливе ефективне реагування держави на загрози національним інтересам.

Приємно відзначити, що науковий журнал “Науковий часопис Академії національної безпеки” сприяє поглибленню співпраці фахівців сфери безпеки, допомагає втілювати у практику державного управління нові наукові підходи та передові досягнення вітчизняної і світової наукової думки, а також привертає увагу читачів до вирішення актуальних завдань щодо забезпечення національної безпеки України.

Запрошую Вас приєднатися до когорти фахівців і практиків з публічного управління у сфері національної безпеки, пошуку сучасних підходів щодо реалізації національних інтересів у політичній, економічній, соціальній, гуманітарній сферах в умовах сучасних геополітичних та геоекономічних трансформацій на сторінках наукового журналу.

Г.П.СИТНИК,
Президент наукової установи
Громадська організація “Академія національної безпеки”,
голова редакційної колегії наукового журналу
“Науковий часопис Академії національної безпеки”,
доктор наук з державного управління, професор,
заслужений діяч науки і техніки України