Академія національної безпеки

Редакційна колегія

Склад редакційної колегії наукового журналу
“Науковий часопис Академії національної безпеки”

(затверджено рішенням Вченої ради АНБ,
протокол №3/25-2021 від 05 квітня 2021 року)

Голова редакційної колегії

Ситник Григорій Петрович, доктор наук з державного управління, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри державного управління філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Президент наукової установи Громадська організація “Академія національної безпеки”, ORCID ID:0000-0002-3083-5733 (Україна)

Відповідальний секретар

Завгородня Світлана Павлівна, кандидат наук з державного управління, старший науковий співробітник відділу критичної інфраструктури, енергетичної та екологічної безпеки Національного інституту стратегічних досліджень, ORCID ID:0000-0002-2177-9995 (Україна)

Члени редакційної колегії

Голубь Валерія Володимирівна, доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри суспільного розвитку і суспільно –владних відносин Національної академії державного управління при Президентові України, ORCID ID: 0000-0003-4790-4819 (Україна)

Дегтярьова Ія Олександрівна, доктор наук з державного управління, доцент, директор Інституту публічного управління та адміністрування Національної академії державного управління при Президентові України, ORCID ID: 0000-0002-0807-961X (Україна)

Зубчик Олег Анатолійович, доктор наук з державного управління, доцент, доцент кафедри державного управління філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, ORCID ID:0000-0001-6480-409X (Україна)

Ірвін Студін, доктор PhD, професор, головний редактор і видавець журналу “Global Brief”, директор програми Школи політики і державного управління Університету Торонто, президент Institute for 21st Century Questions (Канада)

Косевцов В’ячеслав Олександрович, доктор військових наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, професор Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Scopus ID:57221206007 ID (Україна)

Мамедов Габіль Нуркіші огли, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних відносин Бакинського слов’янського університету (Азербайджан)

Машков Олег Альбертович, доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Ветеран космічної галузі України, Почесний працівник космічної галузі України, Відмінник освіти України, проректор з наукової роботи Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, ORSID ID:0000-0001-9227-4647, Skopus ID: 57-21-01-229-52, Gai-4 (Україна)

Неліпа Дмитро Васильович, доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри державного управління філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, ORCID ID: 0000-0002-5363-3990 (Україна)

Орел Марія Григорівна, доктор наук з державного управління, професор кафедри публічного адміністрування Міжрегіональної академії управління персоналом, ResearcherID: AAG-6081-2021, ORCID ID: 0000-0002-9071-5602 (Україна)

Павел Волніцький, доктор наук, професор, головний редактор журналу “Gubernaculum el Administratio” (Польща)

Рингач Наталія Олександрівна, доктор наук з державного управління, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України, ResearcherID: X-3983-2018, ORCID ID:0000-0002-5916-3221 (Україна)

Рябцев Геннадій Леонідович, доктор наук з державного управління, професор, професор Києво-Могилянської школи врядування Національного університету “Києво-Могилянська академія”, ORCID ID:0000-0002-3478-825X (Україна)

Смолянюк Володимир Федорович, доктор політичних наук, професор, провідний науковий співробітник Воєнно-дипломатичної академії імені Євгенія Березняка, ORCID ID: 0000-0002-4222-813Х (Україна)

Соловйов Віктор Миколайович, доктор наук з державного управління, докторант / асистент кафедри соціології і кримінології Університету Айови, Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=byDb5osAAAAJ&hl=uk (США)

Суходоля Олександр Михайлович, доктор наук з державного управління, професор, Лауреат Державної премії в галузі науки і техніки, завідувач відділу критичної інфраструктури, енергетичної та екологічної безпеки Національного інституту стратегічних досліджень, ORCID ID: 0000-0002-1978-404X (Україна)

Януш Гершевський, доктор наук, професор, директор Institute of Security and Management Akademia Pomorska/Pomeranian University (Польща)