Академія національної безпеки

Редакційна колегія

Склад редакційної колегії наукового журналу

“Науковий часопис Академії національної безпеки”

(затверджено рішенням Вченої ради АНБ,

протокол №5-12/2017 від 05 квітня 2018 року)

Голова редакційної колегії

СИТНИК Григорій Петрович, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України, Президент наукової установи Громадська організація “Академія національної безпеки”

Відповідальний секретар

ЗАВГОРОДНЯ Світлана Павлівна, кандидат наук з державного управління, віце-президент наукової установи Громадська організація “Академія національної безпеки”

Члени редакційної колегії

ВАСИЛЕВСЬКА Тетяна Едуардівна, доктор наук з державного управління, професор, в.о. завідувача кафедри державної служби та кадрової політики Національної академії державного управління при Президентові України

ІРВІН СТУДІН, доктор PhD, професор, ректор Інституту питань XXI століття, головний редактор і видавець журналу “Global Brief”, директор програми Школи політики і державного управління Університету Торонто (Канада)

МАНДРАГЕЛЯ Володимир Андрійович, доктор філософських наук, професор, директор Навчально-наукового інституту гуманітарних наук Університету державної фіскальної служби України

МІЛАН ЛУПТАК, доктор PhD (Філософія), Університет економіки, Прага (Чеська Республіка)

ОРЕЛ Марія Григорівна, кандидат наук з державного управління, докторант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою Національної академії державного управління при Президентові України

РИНГАЧ Наталія Олександрівна, доктор наук з державного управління, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В.Птухи НАНУ

РЯБЦЕВ Геннадій Леонідович, доктор наук з державного управління, професор, провідний науковий співробітник Відділу енергетичної та техногенної безпеки Національного інституту стратегічних досліджень

САЛЬНІКОВА Ольга Федорівна, доктор наук з державного управління, старший науковий співробітник, доцент кафедри стратегії національної безпеки та оборони інституту державного військового управління Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

СМОЛЯНЮК Володимир Федорович, доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри політології та національної безпеки ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”

СУХОДОЛЯ Олександр Михайлович, доктор наук з державного управління, професор, завідувач Відділу енергетичної та техногенної безпеки Національного інституту стратегічних досліджень