Академія національної безпеки

Про журнал

“Науковий часопис Академії національної безпеки” видається з 2014 року.

Науковий журнал “Науковий часопис Академії національної безпеки” публікує рецензовані оригінальні дослідження у галузі Публічне управління та адміністрування, Національна безпека, Безпека державного кордону за спеціальностями:
251-Державна безпека;
256-Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності);
281-Публічне управління та адміністрування

Тематичні напрями наукового журналу:

1. Філософія, методологія, теорія та історія публічного управління у сфері національної безпеки
2. Публічна політика та механізми державного управління у сфері національної безпеки.
3. Практичні аспекти публічного управлдіння у сфері національної безпеки.
Періодичність видання: 4 рази на рік.

Мова видання: українська, англійська, російська.

Засновник та видавець: Громадська організація “Академія національної безпеки”.

Реєстрація в Міжнародному центрі ISSN: 2415-7732, після перереєстрації – ISSN 2523-4927

DOI: https://doi.org/10.53305/2523-4927

Свідоцтво про державну реєстрацію: як друкований засіб масової інформації науковий журнал зареєстрований Державною реєстраційною службою України 22.08.2013 р. (серія КВ № 20193-9993Р)

Науковий журнал перереєстрований Міністерством юстиції України 15.09.2017 р. (серія КВ № 22910-12810ПР)

Свідоцтво про внесення Громадської організації “Академія національної безпеки”  до державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої діяльності, видане Державним комітетом телебачення і радіомовлення України 29.08.2017 (Серія ДК № 5511)

Головний редактор видання: Ситник Григорій Петрович, Президент наукової установи Громадська організація “Академія національної безпеки” доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України.

Представлення в Наукометричних базах даних:
Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського НАН України (“Наукова періодика України”)
Index Copernicus International (Польща)
Academic Resource Index «ResearchBib»
ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences)
Ulrich’sweb американського видавництва Bowker
Google Scholar
Загальнодержавна реферативна база даних “Україніка наукова” та український реферативний журнал “Джерело” .

Для членів громадської організації “Академія національної безпеки” публікація статей у науковому журналі безкоштовний із отриманням авторського примірника, для інших авторів – вартість покриття витрат на виготовлення та розсилку наукового журналу в установи та організації України (Перелік затверджений Наказом Вищої атестаційної комісії України 04.04.2000 №175).