Академія національної безпеки

Історичні та організаційно-правові основи формування вітчизняної системи публічного управління соціальним захистом

У статті розкривається і аналізуються історичні та організаційно- правові основи формування вітчизняної системи публічного управління соціальним захистом.

Запропонована авторська хронологія становлення вітчизняної системи публічного управління соціальним захистом, яка складається з п`яти етапів, які охоплюють понад тисячу років. Відповідно розкрито, що публічне управління у сфері соціального захисту в Україні має досить тривалу історію від церковного доброчинства у середньовіччі та модерну до виникнення державних інститутів і формування повноцінної законодавчої бази у незалежній країні.

Виявлено, що фундаментом розвитку національного соціального законодавства у сфері публічного управління соціальним захистом є різного роду міжнародні соціальні акти які мають як регіональний так і світовий рівні. Відповідно, доведено, що вітчизняна нормативно-правова база здійснення публічного управління у досліджуваній сфері досить розгалужена, проте виходячи з євроінтеграційної стратегії нашої держави, вона передбачає приведення її у відповідність з міжнародно-правовими, в тому числі з європейськими стандартами.

Обгрунтовано, що попри наявну цілісну систему органів публічного управління соціальним захистом в Україні, проте це не виключає необхідність удосконалення системи органів влади, організаційно-правових основ її функціонування.

Ключові слова: соціальний захист, публічне управління, організаційно- правові засади, публічне управління соціальним захистом, вітчизняна система публічного управління соціальним захистом.

Мелконян А.Г. Історичні та організаційно-правові основи формування вітчизняної системи публічного управління соціальним захистом. Науковий часопис Академії національної безпеки. 2020. №1-2(25-26). С.48-57