Академія національної безпеки

Випуск 3-4 (2016)

Основним завданням журналу “Науково-інформаційний вісник Академії національної безпеки” є публікація наукових статей з метою поширення найбільш актуальною та важливою інформацією в державному управлінні.

“Науково-інформаційний вісник Академії національної безпеки” видається з 2014 року.

Періодичність видання: 4 рази на рік.

Засновник: Громадська організація “Академія національної безпеки”.


Випуск 3 – 4(11 – 12) – 2016

1. Титул.

2. Короткі відомості про авторів.

3. Зміст.

Філософія, методологія, теорія та історія державного управління національною безпекою

4. Ситник Г. П., Орел М. Г. Концептуальні засади диференціації типів дестабілізації суспільно-політичної системи та її аналізу у контексті забезпечення національної безпеки. – C. 8-31.

5. Смолянюк В. Ф. Політична система України: джерела стабільності та чинники дестабілізації. – C. 32-43.

6. Бодров В. Г. Інформаційна економіка і публічне управління: безпекові виклики та можливості становлення належного економічного врядування в Україні. – C. 44-55.

7. Рингач Н. О., Звонар В. П. Негативні і позитивні соціальні наслідки дестабілізації суспільно-політичної системи в Україні. – C. 56-68.

8. Сніцаренко П. М., Саричев Ю. О. Aналіз існуючих підходів щодо моніторингу в системі державного управління. – C. 69-81.

9. Шевченко М. М. Поняття “технологія державного реагування на загрози дестабілізації суспільно-політичної системи” та її складові. – C. 82-95.

10. Завгородня С. П. Oцінювання ефективності системи державного управління у сфері економічної безпеки України. – C. 96-112.

Державна політика та механізми державного управління у сфері забезпечення національної безпеки

11. Устименко О. В. Методика визначення критеріїв досягнення стратегічних та оперативних цілей стратегічного оборонного бюлетеня України. – C. 113-127.

12. Лещенко О. Я. Питання цивільного захисту в концептуальних документах розвитку системи забезпечення національної безпеки України. – C. 128-142.

13. Губар О. В. Організаційно-правові засади функціонування системи забезпечення біологічної безпеки України. – C. 143-155.

Практичні аспекти забезпечення національної безпеки

14. Чупрій Л. В. Виклики та загрози в гуманітарній сфері України в контексті формування загальноукраїнської ідентичності. – C. 156-172.

15. Радиш Я. Ф. Фізичне, психічне здоровʼя і геніальність та влада (за матеріалами літературних джерел). – C. 173-178.

16. Строяновський В. В. Роль неурядових дослідницьких організацій з виявлення внутрішніх і зовнішніх загроз. – C. 179-187.