Академія національної безпеки

Випуск 3-4 (2014)

Основним завданням журналу “Науково-інформаційний вісник Академії національної безпеки” є публікація наукових статей з метою поширення найбільш актуальною та важливою інформацією в державному управлінні.

“Науково-інформаційний вісник Академії національної безпеки” видається з 2014 року.

Періодичність видання: 4 рази на рік.

Засновник: Громадська організація “Академія національної безпеки”.


Випуск 3-4(3-4) – 2014

1. Титул.

2. Зміст.

Філософія, методологія, теорія та історія державного управління національною безпекою

3. Кучма Д. Я. До питання про поняття “глобальна безпека”. – C. 3-13.

4. Шевченко М. М. Функції та завдання системи забезпечення національної безпеки України в сучасних умовах. – C. 14-24.

5. Устименко О. В. Система управління сектором безпеки і оборони України як складова державного управління. – C. 25-34.

6. Завгородня С. П. Про один із підходів до визначення сутності національних інтересів в економічній сфері. – C. 35-42.

7. Ганяк В. Й. Спроба концептуалізації духовної безпеки в Україні як “наукова” основа дискримінації на релігійному ґрунті. – C. 43-54.

Державна політика та механізми державного управління у сфері забезпечення національної безпеки

8. Сіцінський А. С. Незавершеність договірно-правового оформлення державного кордону України – загроза національній та європейській безпеці. – C. 55-63.

9. Рингач Н. О. Ризики для громадського здоров’я та системи охорони здоров’я в Україні, спричинені соціально-економічною і політичною кризою. – C. 64-76.

10. Суходоля О. М. Вплив енергетичної політики на енергетичну безпеку. – C. 77-85.

11. Марутян Р. Р. Інтелектуальний потенціал як основа забезпечення національної безпеки. – C. 86-95.

12. Капуловський А. В. Перспективи розвитку механізму надання державних послуг в Україні на шляху до євроінтеграції. – C. 96-104.

Практичні аспекти забезпечення національної безпеки

13. Ситник Г. П. Проблемні питання розробки нової Стратегії національної безпеки України. – C. 105-116.

14. Пошедін О. І., Мельник Ю. В. Проблемні питання удосконалення національного законодавства з питань захисту прав людини у контексті європейської інтеграції України. – C. 117-121.

15. Дацюк А. В. Реалізація мінських домовленостей: крок до миру чи відтермінування війни?. – C. 122-126.

16. Трестер Ю. О. Аналіз положень конвенції ООН про права дитини контексті забезпечення безпеки дитини в зоні проведення АТО. – C. 127-137.