Академія національної безпеки

Випуск 2 (2014)

Основним завданням журналу “Науково-інформаційний вісник Академії національної безпеки” є публікація наукових статей з метою поширення найбільш актуальною та важливою інформацією в державному управлінні.

“Науково-інформаційний вісник Академії національної безпеки” видається з 2014 року.

Періодичність видання: 4 рази на рік.

Засновник: Громадська організація “Академія національної безпеки”.


Випуск 2(2) – 2014

1. Титул.

2. Зміст.

Філософія, методологія, теорія та історія державного управління національною безпекою

3. Кацалап В. О. Методичний підхід до оцінювання рівня інформаційного впливу на особовий склад військ (сил). – C. 3-8.

4. Кучма Д. Я. Забезпечення безпеки” як проблема управлінської діяльності: методологічний аспект. – C. 9-15.

5. Смирнова Н. С. Актуальні проблеми теорії та практики державного управління демографічною безпекою. – C. 16-25.

Державна політика та механізми державного управління у сфері забезпечення національної безпеки

6. Шевченко М. М. Модель регіональної дезінтеграції держави як складова комплексної моделі державного реагування на загрози національній безпеці. – C. 26-35.

7. Запорожець Т. В. Інформаційно-аналітичне забезпечення державних механізмів запобігання та врегулювання етнополітичних конфліктів в Україні. – C. 36-45.

8. Сальнікова О. Ф. Актуальні проблеми взаємодії міністерства оборони України, як замовника озброєння та військової техніки з національним оборонно-промисловим комплексом. – C. 46-52.

9. Баранов О. П. Світовий досвід інституціоналізації розвитку і функціонування подібних Держспецтрансслужбі структороутворень. – C. 53-59.

Практичні аспекти забезпечення національної безпеки

10. Кириленко В. І. Інноваційна складова економічної безпеки. – C. 60-68.

11. Устименко О. В. Спроможності ОПК України щодо виробництва та відновлення бронетехніки. – C. 69-78.

12. Пелих А. О. Еволюція поглядів військового керівництва провідних держав на застосування Збройних Сил в операціях невійськового типу. – C. 79-85.