Академія національної безпеки

Випуск 1 (2014)

Основним завданням журналу “Науково-інформаційний вісник Академії національної безпеки” є публікація наукових статей з метою поширення найбільш актуальною та важливою інформацією в державному управлінні.

“Науково-інформаційний вісник Академії національної безпеки” видається з 2014 року.

Періодичність видання: 4 рази на рік.

Засновник: Громадська організація “Академія національної безпеки”.


Випуск 1(1) – 2014

1. Титул.

2. Зміст.

Філософія, методологія, теорія та історія державного управління національною безпекою

3. Ситник Г. П. Актуальні питання підвищення ефективності державного управління у сфері національної безпеки України. – C. 3-25.

4. Абрамов В. И., Мошинский Р. В. Институциональная среда системы обеспечения национальной безопасности: характеристики, уровни регулирования. – C. 26-45.

5. Сіцінська М. В. Теоретико-правові основи проекту Концепції залучення громадськості до здійснення демократичного цивільного контролю за сектром безпеки і оборони України. – C. 45-57.

Державна політика та механізми державного управління у сфері забезпечення національної безпеки

6. Смолянюк В. Ф. Десуверенізація сучасних держав як наслідок глобалізації. – C. 58-81.

7. Андреєв С. О. Основні чинники, які деструктивно впливають на стратегічну стабільність єдиної державної системи цивільного захисту України. – C. 81-93.

8. Савранська Г. М. Міжсекторне соціальне партнерство як основа соціальної безпеки держави. – C. 93-105.

Практичні аспекти забезпечення національної безпеки

9. Василевська Т. Е. Конфлікт інтересів на державній службі: етичні аспекти. – C. 106-120.

10. Марутян Р. Р. Інтелектуальне забезпечення державного управління національною безпекою: вдосконалення та розвиток. – C. 120-126.