Академія національної безпеки

Випуск 1-2 (2016)

Основним завданням журналу “Науково-інформаційний вісник Академії національної безпеки” є публікація наукових статей з метою поширення найбільш актуальною та важливою інформацією в державному управлінні.

“Науково-інформаційний вісник Академії національної безпеки” видається з 2014 року.

Періодичність видання: 4 рази на рік.

Засновник: Громадська організація “Академія національної безпеки”.


Випуск 1-2(9-10) – 2016

1. Титул.

2. Зміст.

Філософія, методологія, теорія та історія державного управління національною безпекою

3. Сніцаренко П. М., Саричев Ю. О. Теоретичні підходи до визначення сутності інформаційного забезпечення в системі державного управління. – C. 7-19.

4. Радиш Я. Ф. Здоров’я людини як філософський феномен і важлива складова національної безпеки. – C. 20-27.

5. Зозуля О. С. Зарубіжний досвід державного управління забезпеченням інформаційної безпеки в умовах інформаційно-психологічного протиборства. – C. 28-38.

6. Губар О. В. Організаційно-правові засади функціонування міжнародної системи забезпечення біологічної безпеки. – C. 39-61.

Державна політика та механізми державного управління у сфері забезпечення національної безпеки

7. Устименко О. В., Пеньковський В. І. Індикатори (показники) стану національної безпеки як результат моніторингу національної безпеки за певний проміжок часу. – C. 62-75.

8. Капосльоз Г. В. Перспективний порядок державної атестації вищих навчальних закладів щодо провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності. – C. 76-85.

9. Головка А. А. Вдосконалення механізмів залучення громадянського суспільства до реалізації політики безпеки у інформаційній сфері України. – C. 86-98.

10. Ситник Г. П. Вплив глобалізації на воєнну сферу та принципові особливості сучасних воєнних конфліктів. – C. 99-115.

Практичні аспекти забезпечення національної безпеки

11. Смолянюк В. Ф. Духовна різниця України та Росії (на прикладі патріотичних стратегій). – C. 116-130.