Академія національної безпеки

Випуск 1-2 (2015)

Основним завданням журналу “Науково-інформаційний вісник Академії національної безпеки” є публікація наукових статей з метою поширення найбільш актуальною та важливою інформацією в державному управлінні.

“Науково-інформаційний вісник Академії національної безпеки” видається з 2014 року.

Періодичність видання: 4 рази на рік.

Засновник: Громадська організація “Академія національної безпеки”.


Випуск 1-2(5-6) – 2015

1. Титул.

2. Зміст.

Філософія, методологія, теорія та історія державного управління національною безпекою

3. Ситник Г. П., Завгородня С. П. Концептуальні засади безпекового виміру компетенцій державного службовця (фахівця публічної служби). – C. 6-26.

4. Радиш Я. Ф. Теоретико-методологічні засади дослідження здоров’я громадян як важливого фактора національної безпеки. – C. 27-37.

5. Кучма Д. Я. Основні методологічні підходи до дослідження державного механізму забезпечення безпеки життєдіяльності суспільства. – C. 38-67.

6. Стучинська Н. П. Економічна безпека в структурі національної безпеки. – C. 68-74.

7. Ларін С. В. Понятійно-категорійний апарат питання боротьби з фінансуванням терористичної діяльності. – C. 75-86.

Державна політика та механізми державного управління у сфері забезпечення національної безпеки

8. Рябцев Г. Л. Шляхи гарантування енергетичної безпеки України за сучасних умов. – C. 87-95.

9. Шевченко М. М. Система критеріїв та показників оцінки поточної ефективності функціонування державного механізму реагування на загрози національним інтересам. – C. 96-108.

10. Власко О. М., Устименко О. В. Визначення цілей управлінської діяльності – передумова успішного реформування системи державного управління. – C. 109-116.

11. Капосльоз Г. В. Перспективний підхід щодо оцінювання результатів діяльності наукових установ та підрозділів органами виконавчої влади: обґрунтування основних показників. – C. 117-133.

Практичні аспекти забезпечення національної безпеки

12. Суходоля О. М. Система захисту критичної енергетичної інфраструктури України: стан та проблеми формування. – C. 134-146.

13. Строяновський В. В. Актуальні питання удосконалення системи кібернетичної безпеки України. – C. 147-155.