Академія національної безпеки

Керівництво

ПРЕЗИДЕНТ АНБ

СИТНИК ГРИГОРІЙ ПЕТРОВИЧ,
доктор наук з державного управління, кандидат технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, державний службовець 3 рангу.

Наукова діяльність: голова редакційної колегії наукового журналу «Науково-інформаційний вісник Академії національної безпеки», член редакційної колегії наукових фахових видань з державного управління, «Публічне управління та адміністрування: теорія і практика», «Науковий часопис Хмельницького університету управління та права»

Наукові здобутки. Г.П.Ситник автор та співавтор близько 400 наукових та науково-методичних праць, які заклали теоретичні підвалини нового наукового напряму досліджень у сфері забезпечення національної безпеки в науковій галузі “Державне управління”.

Практична діяльність. Наукові досягнення Г.П. Ситника набули практичного впровадження в роботі Кабінету Міністрів України, Ради національної безпеки і оборони, органів виконавчої влади, зокрема, при розробці першої в історії України Концепції реформування Збройних Сил України, Стратегії національної безпеки України, а також Експертних доповідей до щорічних послань Президента України до Верховної Ради України “Про внутрішнє і зовнішнє становище України”, Білої книга державної політики “Україна в 2008 році: процеси, результати, перспективи”, проектів Воєнної доктрини України.

Відзнаки та нагороди. За виконання особливо важливих завдань неодноразово заохочувався керівництвом, зокрема, був нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, Міністра оборони України, Секретаря Ради національної безпеки та оборони України, а за значний внесок у зміцнення державної безпеки йому було вручено нагрудний знак Служби безпеки України.

Наукові інтереси. Сферою пріоритетних наукових інтересів Г.П.Ситника є публічне управління у сфері національної безпеки, стратегічне управління, стратегічне планування політики забезпечення національної безпеки та ін.