Академія національної безпеки

Реєстр дисертацій, які захищені в галузі науки “Державне управління” в 2013-2017 роках

Шановні колеги, пропонуємо Вашій увазі реєстр дисертацій які захищені в галузі науки “Державне управління”в 2013-2017 роках для можливого використання при виборі рецензентів,  опонентів, а також при проведенні аналізу наукового доробку за темою Ваших досліджень. Цей реєстр складено видатним українським науковцем професором В.Д.Бакуменко, одним із фундаторів наукової галузі “Державне управління”.

Довідково:

БАКУМЕНКО ВАЛЕРІЙ ДАНИЛОВИЧ 

Доктор наук з державного управління, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, почесний доктор НАДУ при Президентові України, Почесний громадянин Дергачівського району Харківської області, державний службовець 2-го рангу. Один з фундаторів галузі науки державного управління в Україні. У 2001 році захистив докторську дисертацію на тему “Теоретико-методологічні засади формування державно-управлінських рішень” за спеціальністю 25.00.01 – теорія та історія державного управління.

Народився 28 вересня 1945 року у с.м.т. Дергачі Харківської області. Закінчив Київський політехнічний інститут (1968). Працював в Інституті кібернетики НАН України ім. В.М.Глушкова та в Інституті електродинаміки НАН України (1969-1979 роки). У вересні 1992 року очолив відділ транснаціональних проблем та екологічної безпеки Ради національної безпеки при Президентові України. З листопада 1994 по листопад 1996 року працював на посаді заступника директора Центру розвитку і реконструкції економіки при Кабінеті Міністрів України. У 1996-2006 р. в Національній академії державного управління при Президентові України, де очолював управління наукових досліджень, а потім Інститут проблем державного управління та місцевого самоврядування. У 2006-2015 роках працював проректором з наукової роботи Академії муніципального управління. Член Експертної ради з державного управління МОН України. Автор та співавтор більше 530 наукових та навчально-методичних видань. Підготував 8 докторів та 16 кандидатів наук з державного управління. Дійсний член кількох вітчизняних та міжнародних академій наук та редколегій низки фахових видань з державного управління.