Академія національної безпеки

Публікаційна етика

Редакційна колегія наукового журналу «Науковий часопис Академії національної безпеки» прагне забезпечити найвищі стандарти етики. Згідно з цим, усі сторони видавничого процесу – автори, редакційна колегія мають діяти відповідно до встановлених стандартів етичної поведінки та виконувати свої обов’язки.

Основний обов’язок автора полягає в тому, щоб надати вичерпну інформацію про проведене дослідження, а також надавати достовірні результати виконаної роботи. Усі, хто зробив значний внесок у розробку, оформлення, виконання або тлумачення повідомленого дослідження мають бути зареєстровані як співавтори.  Автори перед поданням статті до редакції журналу «Науковий часопис Академії національної безпеки» повинні упевнитися, що представлена оригінальна робота і в разі використання робіт чи тверджень інших авторів повинні надавати відповідні бібліографічні посилання.  Плагіат у всіх формах являє собою неетичні дії і є неприйнятним.

Рецензент повинен об’єктивно оцінити якість рукопису, її інтерпретацію і виклад, а також врахувати, якою мірою робота відповідає високим науковим і літературним стандартам.

Рецензенти повинні аргументувати зауваження, надані до рукопису статті, щоб редактори і автори могли зрозуміти на чому грунтуються їх зауваження.

Рецензент повинен своєчасно надати відгук. Неопубліковані дані, отримані з представлених до розгляду рукописів, рецензент не має права використовувати в особистих дослідженнях. Інформація або ідеї, отримані в ході рецензування повинні зберігатися конфіденційними і не використовуватися з метою отримання особистої вигоди.

Редактори не завжди можуть поділяти думку авторів щодо окремих елементів наукової статті. Оригінальність, коректура рукописів та помилок є винятково відповідальністю окремих авторів.  Неопубліковані дані, отримані з представлених до розгляду рукописів, не можна використовувати в особистих дослідженнях.