Академія національної безпеки

Випуск 3-4 (2015)

Основним завданням журналу “Науково-інформаційний вісник Академії національної безпеки” є публікація наукових статей з метою поширення найбільш актуальною та важливою інформацією в державному управлінні.

“Науково-інформаційний вісник Академії національної безпеки” видається з 2014 року.

Періодичність видання: 4 рази на рік.

Засновник: Громадська організація “Академія національної безпеки”.


Випуск 3-4(7-8) – 2015

1. Титул.

2. Зміст.

Філософія, методологія, теорія та історія державного управління національною безпекою

3. Абрамов В. І. Глобалістика в системі знань фахівця з державного управління у сфері національної безпеки. – C. 5-20.

4. Матвєєнко О. В. Теоретико-методологічні аспекти організаційно-правових засад у сфері контролю над озброєнням. – C. 27-37.

5. Ганяк В. Й. Проблеми концептуалізації стратегічної культури України в умовах інтенсифікації суспільно-трансформаційних процесів глобалізованого світу. – C. 42-57.

6. Яковенко С. Б. Генезис та розвиток корупції: історичний аспект. – C. 58-71.

Державна політика та механізми державного управління у сфері забезпечення національної безпеки

7. Мандрагеля В. А., Мовчан П. П. Національна безпека України в контексті політики Східного партнерства ЄС. – C. 72-82.

8. Пунда Ю. В., Сальнікова О. Ф., Борохвостов І. В. Нові погляди Сполучених Штатів Америки на забезпечення національної безпеки у воєнній сфері. – C. 83-91.

9. Устименко О. В., Правдивець О. М. Нормативно-правове забезпечення процесу впровадження служби у військовому резерві Збройних Сил України. – C. 92-103.

10. Галанюк Я. С. Теоретичні основи взаємодії органів публічної влади з державною прикордонною службою України у сфері прикордонної безпеки. – C. 104-115.

Практичні аспекти забезпечення національної безпеки

11. Ситник Г. П., Андреєв С. О. Про деякі актуальні питання захисту критичної інфраструктури в Україні. – C. 116-131.

12. Радиш Я. Ф., Соколова О. М. Медичне забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України: стан, проблеми та шляхи їх вирішення. – C. 132-141.

13. Смолянюк В. Ф. Мілітарна культура українства: від історичного символізму до державотворчої практики. – C. 142-154.

14. Бірюков Д. С. Захист критичної інфраструктури в Україні: від наукового осмислення до розробки засад політики. – C. 155-170.

15. Завгородня С. П. Економічна десуверенізація держави як один із наслідків глобалізації. – C. 171-179.