Академія національної безпеки

No 2(30), 2021: Scientific Journal the Academy of National Security is approved during the meeting of the Academic Council of the Academy of National Security (Minutes No. 1/27 – 2022 of January 21, 2022) DOI: https://doi.org/10.53305/2523-4927.2021.30


Вийшов у світ черговий випуск “Наукового часопису Академії національної безпеки” №2(30)-2021 (Рекомендовано до друку Вченою Радою Академії національної безпеки, Протокол № 1/27‑ 2022 від 21 січня 2022 року) DOI: https://doi.org/10.53305/2523-4927.2021.30


Taran Ye., PhD in Political Science, Associate Professor of Global and National Security Department Educational and Scientific Institute of Public Administration and Civil Service Taras Shevchenko National University of Kyiv ORSID ID: 0000-0002-1822-6978 DOI: https://doi.org/10.53305/2523-4927.2021.30.01


Метою статті є здійснення аналізу поять «державна безпека» та «національна безпека» і визначення місця національної безпеки у системі публічного управління. Наукова новизна статті полягає в обґрунтуванні процесів трансформації поняття «державна безпека» в системі публічного управління у зв’язку з соціально-політичними змінами. Висновки. У статті проаналізовано процеси […]