Академія національної безпеки

Вийшов у світ черговий випуск “Наукового часопису Академії національної безпеки” №1(29)-2021 (Рекомендовано до друку Вченою Радою Академії національної безпеки, Протокол № 4/26‑ 2021 від 22 квітня 2021 року) DOI: https://doi.org/10.53305/2523-4927.2021.29


No 1(29), 2021: Scientific Journal the Academy of National Security is approved during the meeting of the Academic Council of the Academy of National Security (Minutes No. 4/26 – 2021 of April 22, 2021) DOI: https://doi.org/10.53305/2523-4927.2021.29


Sytnyk H.P., Doctor of Science in Public Administration, Professor, Professor of Public Administration Faculty of Philosophy Taras Shevchenko National University of Kyiv, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3083-5733, Orel M.H., Doctor of Science in Public Administration, Professor of Public Administration Interregional Academy of Personnel Management, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9071-5602  DOI: https://doi.org/10.53305/2523-4927.2021.29.01


Метою статті є аналіз чинників від яких залежить стійкість  соціального порядку та обґрунтування доцільності щодо її забезпечення як пріоритету у сфері національної безпеки. Наукова новизна статті полягає в обґрунтуванні взаємозв’язку національної безпеки та стійкості соціального порядку у контексті необхідності консолідації суспільства навколо цілей, досягнення яких […]